Эрдэм шинжилгээ судалгаа

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ, НОМ, БҮТЭЭЛ

Хүрээлэн нь 2005-2019 онд судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүндээ тулгуурлан олон тооны бүтээл  гаргаж нийтийн хүртээл болгожээ. 

-           Судалгааны ажлын тайлан 108

-           Шинжлэх ухаан технологийн төсөл - 5

-           Нэг сэдэвт бүтээл – 3

-           Ном, товхимол -34

-           Гарын авлага, сурах бичиг - 43

-           Дотоодод хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээ өгүүлэл - 100 гаруй

-           Гадаадад хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээ, сурталчилгааны өгүүлэл - 20 гаруй

-           Шинэ бүтээлийн  патент - 2

-           Стандарт - 17

-           Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний заавар аргачлал - 30 гаруй

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

            Судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг нийтийн хүртээл болгох, шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудалд эрдэмтэн, судлаачид, салбарын мэргэжилтнүүдийн анхаарлыг хандуулах зорилгоор жил бүрийн 11 дүгээр сард “Эрдэм шинжилгээний ажилтны өдөр”-ын хүрээнд эрдэм шинжилгээний хурлыг 2006 оноос, 5 дугаар сард “Хүмүүнлэгийн өдөр”-ыг тохиолдуулан онол, практикийн бага хурлыг 2016 оноос хийж байна.

-        Эрдэм шинжилгээний бага хурал - 14 удаа

-        Онол, практикийн бага хурал - 4 удаа (МУЗН-тэй хамтран)

-        Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал - 1 удаа

-        Түгээмэл тохиолддог гамшгийн төрлүүдээр болон бусад сэдвийн хүрээнд салбар бүрийн гадаад дотоодын эрдэмтдийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг – 25 удаа 
Хошууч генерал П.ДАШ

Профессор, Цэргийн ухааны доктор

2000 он

Хурандаа Б.БАЯРЖАРГАЛ

Цэргийн ухааны доктор, 2002 он

Хурандаа Д.АЛТАНГЭРЭЛ

Техникийн ухааны доктор, 2016
Хурандаа Д.БАТБОЛД

Профессор, Техникийн ухааны доктор,

2000 он

Хурандаа С.ХҮРЭЛСҮХ

Физикийн ухааны доктор, 1993 он

Дэд хурандаа В.БАТСАЙХАН

Биологийн ухааны доктор, 2005 он 
Дэд хурандаа Д.СЭРЖМЯДАГ            

 Удирдахуйн ухааны доктор, 2013 он

Дэд хурандаа С.БАЗАРРАГЧАА

Техникийн ухааны доктор, 2015 он

Хурандаа Ц.ГАНЗОРИГ

Химийн ухааны доктор, 2010 он               Ахлах дэслэгч Э.ОЮУНГЭРЭЛ

Биологийн ухааны доктор, 2014 он                 

Ахлах дэслэгч Т.ӨСӨХЖАРГАЛ

Аюулгүй байдлын ухааны доктор, 2016 он
Хошууч П.ЧИМЭДЦЭРЭН

Аюулгүй байдлын ухааны доктор, 
2018 он 

Хошууч Ч.МЭНДЭЛМАА

Аюулгүй байдлын ухааны доктор,

2020 он

2005-2020 онуудад Гамшиг судлалын хүрээлэнд  П.Даш, Б.Баяржаргал, Д.Алтангэрэл, С.Хүрэлсүх, В.Батсайхан, Д.Сэржмядаг, Д.Базаррагчаа, Ц.Ганзориг, Э.Оюунгэрэл, Т.Өсөхжаргал, П.Чимэдцэрэн, Ч.Мэндэлмаа нарын эрдэмтэд ажиллаж судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээлээ туурвин гаргасан.