Сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

0

ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс инновац, оюуны өмч болон бүтээмжийг дээшлүүлэх мэдлэг олгох, гаргасан шинэ шинэлэг санаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг оюуны өмч болгон баталгаажуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх арга зүйн сургалтыг цахимаар “Google Classroom вэб” үйлчилгээг ашиглан зохион байгууллаа.

Цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан сургалтыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагын алба хаагчдад зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Онцгой байдлын байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи, стандарт, инновацыг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог юм.