Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлнэ

0

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн нь үйл ажиллагаандаа чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 (MNS ISO 9001:2016) олон улсын стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа билээ.

Энэхүү ажлын хүрээнд “Дат Консалтинг” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, гэрээний хүрээнд  “Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага” сэдэвт сургалтад хамрагдаж байна.

Мөн нэвтрүүлсэн чанарын стандартыг өргөжүүлэх зорилгоор сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх юм.

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН