Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

0

Тус хүрээлэнгийн судлаачид 2005-2017 онд  нийт 93 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлсний 25-ыг гадаад хэл дээр хэвлүүлсэн байна.