Стандарт

Тоног төхөөрөмжийн стандарт

Хувцас, хэрэглэлийн стандарт