Гадаад хамтын ажиллагаа

Оросын Холбооны улс

 

Бүгд Найрамдах Унгар улс

Бүгд Найрамдах Солонгос улс

НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах газар

Азийн гамшгийн аюулыг бууруулах төв

Азийн гамшгийн бэлэн байдлын төв

Олон улсын эрэн хайх, аврах зөвлөлдөх бүлэг