Дотоод хамтын ажиллагаа

Яам, агентлаг

 • Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
 • Зам, тээврийн хөгжлийн яам
 • Батлан хамгаалах яам
 • Эрүүл мэндийн яам
 • Барилга, хот байгуулалтын яам
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
 • Гадаад харилцааны яам
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 • Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
 • Цагдаагийн ерөнхий газар
 • Стандарт хэмжил зүйн газар
 • Цаг уур орчны шинжилгээний газар
 • Цөмийн энергийн комисс

 Их, дээд сургууль

 • Хууль сахиулахын их сургууль
 • Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль
 • Монгол улсын их сургууль
 • Боловсролын их сургууль
 • Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
 • Улаанбаатарын их сургууль
 • Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хүрээлэн, төв

 • Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 • Хууль сахиулахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 • Стратеги судалгааны хүрээлэн
 • МУИС-ийн Resilience судалгааны төв
 • Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв
 • Үндэсний тагнуулын академи
 • Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 • Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 • Мал эмнэлгийн хүрээлэн
 • Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
 • Одон орон, геофизикийн хүрээлэн
 • Шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн
 • БСШУСЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн сан
 • Барилгын хөгжлийн төв

Олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага

 • Монголын улаан загалмай нийгэмлэг
 • Дэлхийн зөн-Монгол