Харалт: Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл
0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гамшиг судлалын хүрээлэн, Дотоод хэргийн их сургуулийн Онцгой байдлын сургууль, НҮБ-ын…