Blog Style Listing Example

Мэдээ мэдээлэл
0
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийг шалгаруулах, урамшуулах эрх зүйн орчноо шинэчиллээ

Гамшиг судлалыг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаачдын дорвитой бүтээл туурвих идэвх санаачлагыг дэмжих, эрдэм шинжилгээний ажлыг чанаржуулах, урамшуулах зорилгоор  ОБЕГ-ын…

1 2 3 16