Эрхэм зорилго, зорилт

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн алсын хараа
Олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай, шинжлэх ухаан, туршилт судалгаа, инновацид суурилсан үндэсний лавлагаа лаборатори бүхий тэргүүлэгч хүрээлэн байна.

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн эрхэм зорилго
Гамшиг судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлж гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад бодитой хувь нэмэр оруулна.

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн зорилт

  • Гамшгаас хамгаалах салбарт эрдэм шинжилгээ, технологи, инновацийг хөгжүүлэх
  • Судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтны ур чадварыг дээшлүүлж, олон улсад өрсөлдөхүйц судалгааны баг бүрдүүлэх