“Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний онол, аргазүйн асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *