Category: DRI meeting

DRI 2017

We are one of the founding global research and advisory firms in the world of energy, resources and metals. For 40 years we have offered unparalleled expertise of service to clients in market analysis...

DRI Meeting арга хэмжээг “Шар усны үер” сэдвээр зохион байгууллаа

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоотой гамшгийн судалгаа, шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх, олон нийтэд нээлттэй байх зорилготой “DRI-MEETING” буюу Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн өдрийг улирал бүр зохион байгуулахаар тогтож, Гамшиг...