Коронавируст (Ковид-19) халдвар болон агаар дуслын замаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.

Коронавируст (Ковид-19) халдвар болон агаар дуслын замаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.