"Д" амин дэмээр баялаг хүнс хэрэглэж дархлаагаа дэмжээрэй.

"Д" амин дэмээр баялаг хүнс хэрэглэж дархлаагаа дэмжээрэй.