Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийн судалгааны асуулга

Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийн судалгааны асуулга

Энэхүү асуулгын судалгаанд 21 аймгийн Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийн ажилтнууд хамрагдана. судалгаа бөглөх : ЭНД дарж үзнэ үү.