ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ӨӨРИЙГӨӨ ЯАЖ ХАМГААЛЖ, БУСДАД ХЭРХЭН ТУСЛАХ ВЭ?

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ӨӨРИЙГӨӨ ЯАЖ ХАМГААЛЖ, БУСДАД ХЭРХЭН ТУСЛАХ ВЭ?

“Газар хөдлөлтийн аюулын үед өөрийгөө яаж хамгаалж, бусдад хэрхэн туслах вэ?” хичээлийг энд дарж үзнэ үү.