Нүүр Хуудас

Галын Лаборатори

Галын лаборатори нь 1963 онд барилгын хийц бүтээцийн гал даах чанар, бодис материалын галын аюултай шинж байдал, гал түймрийн шалтгаан нөхцөлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоохтой холбогдсон асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ... Дэлгэрэнгүй

Химийн лаборатори

Тус лаборатори нь Химийн хорт болон аюултай бодисын  техникийн холбогдолтой ослоос  урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах талаар лабораторийн туршилт, судалгаа хийх, химийн бодисын ослын үед шаардлагатай туршилт шинжилгээг ... Дэлгэрэнгүй

Цацрагийн лаборатори

Цацрагийн бохирдолтод хяналт тавих лаборатори  нь “Гамшгаас хамгаалах тухай”, “Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын тухай”, Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын “Цацрагаас хамгаалах ажлыг сайжруулахтай холбогдсон зарим арга ... Дэлгэрэнгүй

Онцгой байдлын гамшиг судлалын хүрээлэн