0

Санал асуулгад идэвхитэй оролцохыг урьж байна

ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс Коронавируст халдвар (Ковид19)-ын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор төрөөс бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбоотой иргэдийн…

0

Санал асуулгад идэвхитэй оролцохыг урьж байна

ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс Коронавируст халдвар (Ковид19)-ын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор төрөөс бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбоотой иргэдийн…