Мэдээ мэдээлэл
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН ТАХАЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ТАЛААР ЯПОН УЛСЫН NHK ТЕЛЕВИЗИЙН СУВГААР БЭЛТГЭН ХҮРГЭСЭН МЭДЭЭЛЛИЙГ ТОЙМЛОН ХҮРГЭЖ БАЙНА.
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН ТАХАЛ...

/Мэдээг 2021 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр NHK телевизээр нэвтрүүлсэн бай...

Ковид-19-н эмнэлзүйн жам буюу өвчний явц, даамжрал, илрэх шинж тэмдгүүдийн үе шатууд
Ковид-19-н эмнэлзүйн жам буюу өвчний явц...

Ковид-19-н эмнэлзүйн жам буюу өвчний явц, даамжрал, илрэх шинж тэмдгүүдийн үе ша...

Коронавируст халдварын тархалт нэмэгдэж, шинэ голомтууд үүсч байгаатай холбогдуулан
Коронавируст халдварын тархалт нэмэгдэж,...

Коронавируст халдварын тархалт нэмэгдэж, шинэ голомтууд үүсч байгаатай холбогдуу...

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

Харилцагч байгууллага